Comunicate de presa

Contact

Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea
Ramnicu Valcea,str. Regina Maria, nr 2

Telefon:
0350407966
0350407967
0350407968
0250735804

Fax:
0250732657

E-mailitmvalcea@itmvalcea.ro

Adresa webwww.itmvalcea.ro

Munca la negru

Sesizarile privind munca "LA NEGRU" se pot face:

1. La numerele de telefon:
0250/735804 , 0350/407966, 67, 68
2. In scris, la cutia postala instalata in
sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Valcea
3. La adresa de e-mail:
itmvalcea@itmvalcea.ro

Cine este online

Avem 1 vizitator online

Program de lucru

La ghiseele institutiei:
LUNI - JOI : 8.10 - 16.00

VINERI: 8:10 - 13:30 

La secretariatul institutiiei:

LUNI - JOI :
8.10 - 16.00

VINERI: 8:10 - 13:30

 La biroul de informatii cu publicul:

MIERCURI: 8:10 - 18:30 

VINERI: 8:10 - 16:30


Informatii fiscale

Cod Fiscal ITM VALCEA

12488739

Cont IBAN prestari servicii

RO95TREZ6715032

XXX006080

Program de audiente

INSPECTOR SEF

MARTI:  10.00 - 12.00
JOI:       10.00 - 12.00

INSPECTOR SEF  ADJ. RELATII DE MUNCÄ‚

LUNI:     9.00 - 14.00

 INSPECTOR SEF ADJ. SECURITATE SI SÄNÄTATE ÎN MUNCÄ‚

MIERCURI:  9.00 - 14.00

 

Sondaj

Ce opinie aveti despre informatiile din acest site ?
 
Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea
Manifestări organizate de I.T.M. VÂLCEA prilejuit de

Marţi, 25.10.2016, la ora 10, la Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul’’ situată în Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr. 26, are loc Simpozionul tehnico – ştiinţific dedicat Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă cu tema: „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele’’.

Tema campaniei aduce în atenţie importanţa aptitudinilor de conducere şi de gestionare, precum şi importanţa participării lucrătorilor pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

Campania vizează promovarea muncii durabile şi a îmbătrânirii în condiţii bune de sănătate cu sublinierea importanţei prevenirii pe tot parcursul vieţii profesionale, furnizarea  de informaţii şi instrumente practice de gestionare a securităţii şi sănătăţii în muncă în contextul îmbătrânirii forţei de muncă, atât angajatorilor cât şi angajaţilor, precum şi facilitarea schimburilor de informaţii şi a diseminării bunelor practicii în domeniu.

Evenimentul urmăreşte să atragă atenţia angajatorilor, lucrătorilor şi tuturor factorilor implicaţi în procesul muncii, asupra promovării şi creării de locuri de muncă sănătoase şi sigure, pentru a reduce numărul accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, care nu de puţine ori, produc pierderi de vieţi omeneşti.

          Din partea societăţii dumneavoastră vor participa lucrători desemnaţi, reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, membrii ai CSSM, medicul de medicina muncii, servii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţi ai sindicatelor, reprezentanţi ai patronatului.

 

 

 
In atentia serviciilor externe de prevenire şi protecţie

 

În data de 30. 09. 2016, la ora 900,  la sediul ITM Vâlcea, str. Regina Maria nr. 2, Rm. Vâlcea, se va  întruni Comisia de abilitare şi avizare teritorială  a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi  de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi  instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în şedinţa de abilitare a serviciilor externe, pe trimestrul III / 2016.

 
Iesi la lumina ! Spune NU muncii la negru !

Spune NU muncii la negru!

Pentru a denunţa un caz de muncă fără forme legale, apelează cu încredere la sprijinul Inspecţiei Muncii la numerele de telefon: 021/302.70.30 , 0250735804 şi 0350407967-8-9

 

Fenomenul muncii la negru este mai mare în rândul categoriilor sociale sărace şi cu  nivel redus de educaţie, care au cea mai mare nevoie de protecţie socială, ceea ce amplifică în fapt riscurile sociale ale acestora, care adesea afectează şi familiile lor. Angajatorii care angajează personal fără forme legale investesc mai puţin în dezvoltarea resurselor umane, dar şi în asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii, ceea ce amplifică riscurile pentru angajaţi.

 
Salariul minim brut

HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 30 decembrie 2015

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Data intrarii in vigoare : 31 decembrie 2015

În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

ART. 2

(1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abrogă.

 
Cadrul de functionare
Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea isi propune sa vina in intampinarea agentilor economici, sindicatelor si salariatilor cu prezentarea reglementarilor in vigoare privind incadrarea in munca, modificarea si incetarea raportului juridic de munca precum si a raportului de serviciu, acordarea drepturilor salariale si alte drepturi de personal, incadrarea locurilor de munca cu conditii deosebite etc.

Inspectoratul Teritorial de Munca Vâlcea este organul de specialitate al administratiei publice locale, aflat în subordinea Inspectiei Muncii, prin care se exercita pe teritoriul judetului Valcea, atributii de autoritate de stat în domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca.
Scopul Inspectoratului Teritorial de Munca este urmarirea îndeplinirii obligatiilor legale si respectarea legislatiei muncii de catre angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum si alte categorii de angajatori.
Organizarea si functionarea Inspectoratul Teritorial de Munca sunt reglementate de Legea nr. 108/1999 cu modificarile si reglementarile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin HG nr.1377/2009.