Comunicate de presa

Contact

Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea
Ramnicu Valcea,str. Regina Maria, nr 2

Telefon:
0350407966
0350407967
0350407968
0250735804

Fax:
0250732657

E-mailitmvalcea@itmvalcea.ro

Adresa webwww.itmvalcea.ro

Munca la negru

Sesizarile privind munca "LA NEGRU" se pot face:

1. La numerele de telefon:
0250/735804 , 0350/407966, 67, 68
2. In scris, la cutia postala instalata in
sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Valcea
3. La adresa de e-mail:
itmvalcea@itmvalcea.ro

Cine este online

Avem 11 vizitatori online

Formular de contact


Specificati numele, adresa de e-mail, subiectul si mesajul dumneavoastra.


Program de lucru

La ghiseele institutiei:
LUNI - JOI : 8.00 - 16.30

VINERI: 8:00 - 14:00 

La secretariatul institutiiei:

LUNI - JOI :
8.00 - 16.30

VINERI: 8:00 - 14:00

 Program cu publicul cf. HG 1723/2004

MIERCURI: 8:00 - 18:30 

VINERI: 8:00 - 16:30

Program de audiente

INSPECTOR SEF

MARTI:  10.00 - 12.00
JOI:       10.00 - 12.00

INSPECTOR SEF  ADJ. RELATII DE MUNCÄ‚

LUNI:     9.00 - 14.00

 INSPECTOR SEF ADJ. SECURITATE SI SÄNÄTATE ÎN MUNCÄ‚

MIERCURI:  9.00 - 14.00

 

Sondaj

Ce opinie aveti despre informatiile din acest site ?
 
Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea
Ziua Internationala a sanatatii si securitatii in munca - 28 aprilie 2016

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) sărbătoreşte în fiecare an la 28 aprilie  Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, onorând cu acest prilej memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi organizând în jurul acestei date campanii în întreaga lume.

 

O cultură naţională de securitate şi sănătate în muncă este una în care dreptul la un mediu de lucru sigur şi sănătos este respectat la toate nivelurile, în care guverne, angajatori şi lucrători participă activ la asigurarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos, prin intermediul unui sistem de drepturi, responsabilităţi şi îndatoriri definite şi în care prioritatea este acordata principiului prevenirii. De aceea OIM a ales în anul 2016 o temă care evidenţiază importanţa implicării tuturor părţilor în luarea celor mai bune măsuri în vederea combaterii stresului profesional.

 

ITM Vâlcea se alătură celebrării acestei zile importante, organizând marţi 26.04.2016, la ora 10, la Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul’’ situată în Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr. 26, simpozionul cu tema: ,, Stresul profesional – o provocare colectivă’’ la care vă invităm să participaţi prin reprezentanţii dumneavoastră care au atribuţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 
Iesi la lumina ! Spune NU muncii la negru !

Spune NU muncii la negru!

Pentru a denunţa un caz de muncă fără forme legale, apelează cu încredere la sprijinul Inspecţiei Muncii la numerele de telefon: 021/302.70.30 , 0250735804 şi 0350407967-8-9

 

Fenomenul muncii la negru este mai mare în rândul categoriilor sociale sărace şi cu  nivel redus de educaţie, care au cea mai mare nevoie de protecţie socială, ceea ce amplifică în fapt riscurile sociale ale acestora, care adesea afectează şi familiile lor. Angajatorii care angajează personal fără forme legale investesc mai puţin în dezvoltarea resurselor umane, dar şi în asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii, ceea ce amplifică riscurile pentru angajaţi.

 
Salariul minim brut

HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 30 decembrie 2015

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Data intrarii in vigoare : 31 decembrie 2015

În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

ART. 2

(1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abrogă.

 
Cadrul de functionare
Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea isi propune sa vina in intampinarea agentilor economici, sindicatelor si salariatilor cu prezentarea reglementarilor in vigoare privind incadrarea in munca, modificarea si incetarea raportului juridic de munca precum si a raportului de serviciu, acordarea drepturilor salariale si alte drepturi de personal, incadrarea locurilor de munca cu conditii deosebite etc.

Inspectoratul Teritorial de Munca Vâlcea este organul de specialitate al administratiei publice locale, aflat în subordinea Inspectiei Muncii, prin care se exercita pe teritoriul judetului Valcea, atributii de autoritate de stat în domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca.
Scopul Inspectoratului Teritorial de Munca este urmarirea îndeplinirii obligatiilor legale si respectarea legislatiei muncii de catre angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum si alte categorii de angajatori.
Organizarea si functionarea Inspectoratul Teritorial de Munca sunt reglementate de Legea nr. 108/1999 cu modificarile si reglementarile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin HG nr.1377/2009.